Những thông tin thú vị xung quanh bình phong ngăn phòng

Đã từ lâu, bình phong được sử dụng phổ biến ở cả gia đình hoặc tại các văn phòng. Trước kia, bình phong chủ yếu được sử dụng bởi những người có thế lực trong triều đình, những quan to... Read More | Share it now!