Một ngày theo chân đoàn phim Người Mỹ trầm lặng – phần 4

Thực ra, đó cũng là một công việc trong một đoàn làm phim của nước ngoài. Thoáng qua tưởng những công việc không đơn giản do không cần thiết phải có trong một đoàn phim, nhưng ở những nước có... Read More | Share it now!

Một ngày theo chân đoàn phim Người Mỹ trầm lặng – phần 3

Tất cả mọi người lại vào vị trí, chiếc ô trên đầu diễn viên chính đã được cất. Ông đạo diễn lớn tiếng hô cho cảnh quay đầu tiên. Xong một đúp, trời lạnh buốt, đám diễn biên quần chúng... Read More | Share it now!

Một ngày theo chân đoàn phim Người Mỹ trầm lặng – phần 2

Trời mưa, sự cố không lường khi quay buộc mấy chị trong bộ phận phục trang phải nhanh chóng tạo ngay một vài chiếc áo tơi được làm từ mấy chiếc chiếu cắt ra để choàng cho quần chúng. Bỗng một... Read More | Share it now!

Một ngày theo chân đoàn phim Người Mỹ trầm lặng- phần 1

Suốt đêm trời mưa, lúc nặng hạt lúc lất phất. Tuy vậy, đúng 4h sáng khi trời còn tối đen chúng tôi đã có mặt tại sảnh của khách sạn Hoa Lư, Ninh Bình- một trong những khách sạn mà đoàn phim... Read More | Share it now!