Một ngày theo chân đoàn phim Người Mỹ trầm lặng – phần 3

Tất cả mọi người lại vào vị trí, chiếc ô trên đầu diễn viên chính đã được cất. Ông đạo diễn lớn tiếng hô cho cảnh quay đầu tiên. Xong một đúp, trời lạnh buốt, đám diễn biên quần chúng... Read More | Share it now!

Một ngày theo chân đoàn phim Người Mỹ trầm lặng – phần 2

Trời mưa, sự cố không lường khi quay buộc mấy chị trong bộ phận phục trang phải nhanh chóng tạo ngay một vài chiếc áo tơi được làm từ mấy chiếc chiếu cắt ra để choàng cho quần chúng. Bỗng một... Read More | Share it now!