Bài hát: Khúc Hát Sông Quê – Tân Nhàn

Bài hát: Khúc Hát Sông Quê – Tân Nhàn
Quá nửa đời phiêu dạt
Con lại về úp mặt vào sông quê
Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ
Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn
Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy,
Từng vị heo may trên má em hồng


Facebook: https://www.facebook.com/Tinhlt.1901

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *