CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT Đêm qua tôi đi gặp một khách hàng chị bảo nhà chị đã có một gói để bảo vệ cho cả nhà rồi giờ chị muốn làm thêm một kế hoạch tài chính để khi về hưu anh có lương hưu anh chồng bảo em mua bảo hiểm làm gì vậy chị bảo em mua cho anh một gói để khi về già anh không phải ngửa tay xin tiền con làm vậy là mình đang thương mình và thương các con sau này già không phụ thuộc kinh tế và không trở thành gánh nặng cho con cái Chị đúng là một người vợ biết lo xa rất thương chồng thương con

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT
??Đêm qua tôi đi gặp một khách hàng, chị bảo nhà chị đã có một gói để bảo vệ cho cả nhà rồi, giờ chị muốn làm thêm một kế hoạch tài chính để khi về hưu anh có lương hưu, anh chồng bảo: em mua bảo hiểm làm gì vậy? chị bảo : em mua cho anh một gói để khi về già anh không phải ngửa tay xin tiền con, làm vậy là mình đang thương mình và thương các con, sau này già không phụ thuộc kinh tế và không trở thành gánh nặng cho con cái.?‍?‍?‍??‍?‍?‍?. Chị đúng là một người vợ biết lo xa, rất thương chồng thương con. ?Bằng những tích lũy nhỏ hàng ngày từ 20.000 ngàn đồng đến 100.000 ngàn đồng, bạn đã có thể sở hữu trong tay một kế hoạch cho tương lai của bạn
Hãy liên hệ trực tiếp với tôi nếu bạn muốn sở hữu một kế hoạch: tiết kiệm _ bảo vệ _ đầu tư chắc chắn cho tương lai của bạn
Danh hiệu SUM, FC: Tin Nguyễn 0965 395954 hoặc inbox

Một bình luận về “CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT Đêm qua tôi đi gặp một khách hàng chị bảo nhà chị đã có một gói để bảo vệ cho cả nhà rồi giờ chị muốn làm thêm một kế hoạch tài chính để khi về hưu anh có lương hưu anh chồng bảo em mua bảo hiểm làm gì vậy chị bảo em mua cho anh một gói để khi về già anh không phải ngửa tay xin tiền con làm vậy là mình đang thương mình và thương các con sau này già không phụ thuộc kinh tế và không trở thành gánh nặng cho con cái Chị đúng là một người vợ biết lo xa rất thương chồng thương con”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *