Có khi hoãn Tuyên Quang thôi vì thứ 7 mới vào ngày 11 Âm lịch trung thu chưa đúng tâm điểm Tran Quang Khoi Bi àh

Có khi hoãn Tuyên Quang thôi vì thứ 7 mới vào ngày 11 Âm lịch trung thu chưa đúng tâm điểm Tran Quang Khoi, Bi àh.
Tập chung cho chuyến đi thiện nguyện với bà con miền trung “Hà Tĩnh – Quảng Binh”. Xong chuyến thiện nguyện anh em chốt điểm cuối tp Đà Nẵng city nhề:))
#hànội #đànẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *