Fernando Sor Josep Ferran Sorts i Muntades rửa tội ngày 14 tháng Hai năm 1778 mất ngày 10 tháng 7 năm 1839 là một nghệ sĩ biểu diễn guitar và cũng là nhạc sĩ sáng tác người Tây Ban Nha

Fernando Sor (Josep Ferran Sorts i Muntades) rửa tội ngày 14 tháng Hai năm 1778 – mất ngày 10 tháng 7 năm 1839, là một nghệ sĩ biểu diễn guitar và cũng là nhạc sĩ sáng tác người Tây Ban Nha.
Đây là 2 bài luyện ngón do Andres Segovia tuyển chọn từ bộ 48 Etudes của Sor và đặt lại số thứ tự.
– Etude No. 5, cung Si thứ, tập làm nổi rõ bè giai điệu.
– Etude No. 9. cung La thứ, tập giữ dấu lặng, thế bấm nhiều ngón.

Một bình luận về “Fernando Sor Josep Ferran Sorts i Muntades rửa tội ngày 14 tháng Hai năm 1778 mất ngày 10 tháng 7 năm 1839 là một nghệ sĩ biểu diễn guitar và cũng là nhạc sĩ sáng tác người Tây Ban Nha”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *