hoa quen

hoa quen
lão nông vác cuốc đi qua rồi ngoảnh lại
dự án treo trên miếng đất nhà mình
tình yêu đất nước !?
cỏ lên cao hoài bao vụ trước
một ngọn dưa hoang mập và xanh hơn cỏ
lão chưa quên những mùa vụ xưa rồi
nhiều bông vàng trong hoa nắng
kịp nở với niềm mong dự án…sắp về !
hoa quen … thành nết
(viết nhân dịp thủ tướng xóa dự án treo)


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012468632011

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *