Một ngày theo chân đoàn phim Người Mỹ trầm lặng – phần 3

Tất cả mọi người lại vào vị trí, chiếc ô trên đầu diễn viên chính đã được cất. Ông đạo diễn lớn tiếng hô cho cảnh quay đầu tiên. Xong một đúp, trời lạnh buốt, đám diễn biên quần chúng... Read More | Share it now!