Trác Việt đề nghị Nhân dịp mẹ được nghỉ ngơi và con bị thế này mẹ cho con đi nhà sách để con mua Không gia đình Mèo mốc sau đó chúng mình đi xem Bảo tàng Sống tranh 3D trên tầng 72 Keengnam mẹ nhé

Trác Việt đề nghị:”Nhân dịp mẹ được nghỉ ngơi và con bị thế này,mẹ cho con đi nhà sách để con mua “Không gia đình “,”Mèo mốc”… sau đó chúng mình đi xem “Bảo tàng Sống ” – tranh 3D trên tầng 72 Keengnam mẹ nhé!
Các mẹ có ai từ chối được lời đề nghị Tinh tế thế không???
Mẹ nào chưa đi thì cho các con đi đi nhé!
Vé người lớn :180k,trẻ em :100k

16 bình luận về “Trác Việt đề nghị Nhân dịp mẹ được nghỉ ngơi và con bị thế này mẹ cho con đi nhà sách để con mua Không gia đình Mèo mốc sau đó chúng mình đi xem Bảo tàng Sống tranh 3D trên tầng 72 Keengnam mẹ nhé”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *